27 Mar

Güven

Güven: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat.
  • Yüreklilik, cesaret.
  • Hastanın, sorunlarının çözümünde sağaltımcıyle olumlu sonuçlara varabileceği konusundaki inancı.
  • Görgül, mantıksal ya da sayımsal işlemlere dayanarak bir gözlemsel bilgi ya da bulgunun öyle olduğu ya da öyle kalacağı duygusu.

 

« Back to Glossary Index