09 Nis

Güç

Güç: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • Takat.
 • Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet: Zihin gücü. Yaşama gücü.
 • Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat.
 • Sınırsız, mutlak nitelik: Tanrı’nın gücü.
 • Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik:Paranın gücü.
 • Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği: Motorun gücü.
 • Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu: Güçler dengesi.
 • Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli: İnsan gücü.
 • Bir toprağın verimlilik yeteneği.
 • Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse.
 • Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği.
 • İş yapma hızı; birim zamanda yapılan iş.
 • Görsel bir aygıtın ayrıntıları seçme yeteneği.
 • Birim zamana düşen iş birimleriyle ölçülen iş yapma oranı.
 • Vatla ölçülen iş yapma oranı; elektrik gücü (1 vatlık bir güç, saniyede 1 jul iş yapar).
 • Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, efor.
 • Zulüm, gadr, haksızlık, zor, çevir, eziyet, sitem.
 • Cidal, şiddet.

 

« Back to Glossary Index