04 Nis

Gerçek

Gerçek: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
 • Gerçeklik.
 • Doğruluk.
 • Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel.
 • Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.
 • Temel, başlıca, asıl.
 • Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.
 • Yapay olmayan.
 • Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.
 • Bilinçten bağımsız olarak var olan.
 • Hakikî, sahih.

 

« Back to Glossary Index