27 Mar

Ekin

Ekin: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum.
  • Buğday.
  • Bir toplumun tüm yaşam tasarımı ya da geçmişten aktardığı ve yeniden biçimleyerek geleceğe taşıdığı kalıt.
  • İnsan topluluğunun yazınsal, sanatsal ve tinsel ürünlerinin tümü.
  • Kültür, hars.

 

« Back to Glossary Index