07 Nis

Edebiyat

Edebiyat: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın.
  • Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür.
  • İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.
  • Sanatça, yani insanda estetik duyguyu heyecana getirecek değerde meydana getirilmiş şiir, sahne eseri, hikâye, roman, söylev gibi nazım veya nesir halindeki eserlerin hepsi.
  • Bu eserlerin yer aldığı sanat kolu.
  • Bu sanatı ve bu eserleri inceleyen bilim.
  • Bu bilimi konu olarak ele alan kitap.

 

« Back to Glossary Index