08 Nis

Düzen

Düzen: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
 • Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
 • Yerleştirme, tertip.
 • Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
 • Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
 • Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
 • Dolap, hile.
 • Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 • Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 • Alet edevat takımı.
 • Bez dokuma tezgâhı.
 • Öğelerin, belirlenmiş kurallara göre yerleşim durumu. Sıra kavramının tersine, her düzen doğrusal olmak zorunda değildir.
 • Bir çok öğenin, içinde her birinin belli bir yeri bulunan bir birlik kurmak üzere az ya da çok sağlam bir biçimde bir araya konuluşu.
 • Bir çokluğun bir ereğe, bir amaca göre sıraya konuluşu.
 • (Toplumsal alanda) Yurttaşların uyması gereken kurallar toplamı; yurttaşların bu kurallara uyması durumu.
 • (Siyasada) Toplumsal yaşama ilişkilerinin bir halkın özniteliğine uygun olarak hukuk temelleri üzerine kurulması.
 • (Resim, Heykel, Mimarlık) 1. Sanat yapıtında öğelerin dengeli kompozisyonu.
 • Yunan mimarlığında Dor, İyon ve Korent tapınak üslûpları için kullanılan sözcük.
 • Bir özdeği ya da dizgeyi oluşturan atomlar, moleküller gibi altkümelerin belli koşullar altında, doğa yasalarına uygun olarak birbirlerine göre dizilişlerine verilen genel ad.
 • Mimari: Bir yapının bölümlerinin uyumlu, düzgün bir bütün oluşturacak biçimde bağdaştırılması. Çıkıntılı kısımların, özellikle sütunlarla saçaklığın değişik yapı biçemlerini belirleyen yerleştirme biçimi.
 • Yazılacak, söylenecek düşünlerin, aralarındaki ilişkilerin gerektirdiği biçimde sıraya konulması; bu sıralama sonunda sağlanan durum.
 • Tertip. Nizâm. İntizam. Akort. Tedbir. Ev bark. Tıynet, yaradılış. Takım.

 

« Back to Glossary Index