26 Mar

Duygu

Duygu: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Duyularla algılama, his.
  • Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.
  • Önsezi.
  • Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.

 

« Back to Glossary Index