09 Nis

Düşünce

Düşünce: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • Fikir.
 • Zihinde tasarlanan, canlandırılan şey.
 • Bir işin gerçekleşmesi ya da bir sorunun çözümü için zihince tasarlanan, aranıp bulunan yol.
 • Düşünce sonucu bilincine varılan herhangi bir şey.
 • Düşünme ediminin içeriği.
 • Düşünmenin ürünü olan: düşünülen içerik; bu içerik düşünme ediminden çözülebilir ve örneğin yazılı olarak saptanabilir ya da bir başkasına aktarılabilir.
 • İlke, yönetici sav.
 • Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea.
 • Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
 • İnsan beyninin anlık ve us yardımıyla nesnel evreni yansıtmak üzere oluşturduğu kavramlar, yargılar, kuramlar vb.
 • Olay, durum ve nesneler üzerinde çözümleyici ve bireştirici işlemlerde bulunmaya olanak sağlayan kavrama ve açıklama yetisi.
 • Niyet, tasarı.
 • Tasa, kaygı, sıkıntı.

 

« Back to Glossary Index