17 Mar

Dua

Dua: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Yakarış.
  • Tanrı’ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin.
  • Tek kişinin ya da din adamlarınca yönetilen tapınmaya, kutsamaya ve dinsel törene katılan kişilerin; yüce varlıkların, doğaüstü güçlerin yardım ve acımalarını sağlamaları, onları yumuşatmaları için seslenişleri, yakarışları.
  • Kaside.

 

« Back to Glossary Index