04 Nis

Dost

Dost: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen kimse, düşman karşıtı.
  • Sahibine sevgi gösteren hayvan.
  • Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse.
  • İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan.
  • Sevilen, güvenilen yakın arkadaş.
  • Veli, evliya.

 

« Back to Glossary Index