02 Nis

Dinlemek

Dinlemek: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • İşitmek için kulak vermek.
  • Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak.
  • Kulakla veya dinleme aletiyle hastayı muayene etmek.
  • Uymak, baş eğmek, itaat etmek.

 

« Back to Glossary Index