19 Mar

Dergâh

Dergâh: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Tekke.
  • Dervişlerin toplandıkları ve ayin yaptıkları yer, yapı.
  • Eskiden, tarikattan olanların toplandıkları yer. Dergâhta, tarikat ilkeleri öğretildiği gibi saz, koşuk eğitimi ve öğretimi de yapılırdı.

 

« Back to Glossary Index