12 Mar

Denk

Denk: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • Uygun, nitelik yönünden eşit.
 • Aynı yaş ve ayarda olanlar.
 • Denk, müsavi, layık.
 • Ağırlık bakımından eşit olan.
 • Muadil.
 • Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler.
 • Denkleştirilmiş yük, eşya.
 • Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri.
 • Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya.
 • Sarılmış yük.
 • Eskiden 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi.
 • 4,875 gram ağırlığındaki miskal’in dörtte birine denk olan eski bir ağırlık ölçüsü.
 • Tahılın kabuğunu yumuşatmaya ve ayırmaya yarayan değirmen.

 

« Back to Glossary Index