05 Nis

Denge

Denge: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.
  • Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar.
  • Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
  • Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.
  • Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.
  • Gövdenin, en küçük dayanak olmadan yüzey ya da yüzeylerinde düşmeden durma yetisi.
  • Resim, heykel ve mimarlık yapıtlarında, kullanılan öğelerin birbirlerini tartacak biçimde düzenlenmiş hali.
  • Birbirine ters yönlü güçlerin eşitlenmesi sonucu değişme eğiliminin kalmadığı durum.
  • Bir sistemi değiştirebilen birden çok etkenin, tam birbirini karşılayacak konum ve büyüklükte olmaları sonucu net etkinin sıfır çıkması hali.
  • Karşılıklı çalışan güç ya da etkenler arasındaki eşitlik durumu.

 

« Back to Glossary Index