02 Nis

Delege

Delege: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas.
  • Devlet, parti, sendika vb. kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse.
  • Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı.

 

« Back to Glossary Index