04 Nis

Dayanışma

Dayanışma: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Dayanışmak işi, tesanüt.
  • Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması, tesanüt.
  • Teselsül.

 

« Back to Glossary Index