27 Mar

Danışma

Danışma: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret.
  • Danışılan yer, müracaat, enformasyon.
  • Bir öğrenciye, gücü oranında en iyi uyumu gerçekleştirebilmesi için, danışmanın okul ve çevre kaynaklarından yararlanarak yaptığı bireysel ve kişisel yardım.
  • Sorunların çözümü için ilgili uzmanla yapılan konuşma.
  • Konsültasyon.

 

« Back to Glossary Index