09 Nis

Çoğulculuk

Çoğulculuk: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Çeşitli eğilimlerin, düşüncelerin, yönetimde etkisini kabul eden siyasi yöntem, plüralizm.
  • Toplum yaşamında birbirine eşit ve birbirine indirgenemeyen birden çok ilkenin, alanın, gerçeklik biçiminin var olmasını savunan görüş.
  • Toplumbilimde: Tarihin, olayların rastgele akışından başka bir şey olmadığını, bu yüzden de toplumsal gelişimin nesnel yasalarının bulunup açıklanamayacağını savunan tutum.
  • Bir toplumsal yapıyı oluşturan eş ağırlıklı öğelerden her birinin öteki öğeler kadar tüm toplumsal yapı üzerinde söz ve belirleme gücü bulunduğu görüşü.

 

« Back to Glossary Index