08 Nis

Çocukluk

Çocukluk: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • İnsan hayatının bebeklikle ergenlik arasındaki dönemi.
  • Çocuk olma durumu.
  • Çocukça davranış.

 

« Back to Glossary Index