19 Mar

Çocuk

Çocuk: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Küçük yaştaki oğlan veya kız.
  • Soy bakımından oğul veya kız, evlat.
  • Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak.
  • Genç erkek.
  • Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
  • Büyüklere yakışmayacak daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse.
  • Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

 

« Back to Glossary Index