26 Mar

Çile

Çile: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Zahmet, sıkıntı.
  • Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem.
  • İpek, yün, pamuk vb. her türlü iplik demeti.
  • Yay kirişi.

 

« Back to Glossary Index