17 Mar

Çiğ

Çiğ: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • Geceleyin havayuvarındaki su buğusunun yoğunlaşması sonucu yerde ya da bitkiler üzerinde oluşan su damlaları.
 • Pişmemiş veya az pişmiş.
 • Gözü rahatsız eden, göze batan (renk, ışık)
 • Yersiz ve yakışıksız.
 • Yaşının gerektirdiği görgüye ve olgunluğa erişmiş olmayan (kimse).
 • Yağ çıkarmak için biriktirilmiş çiğ süt.
 • Çiğ sütün büyük kaplarda pıhtılaşması.
 • Çiğ sütün üzerinde meydana gelen yağ tabakası, kaymak.
 • Çökelek yapılmak için ayrılarak kendi kendine ekşimeye bırakılan çiğ süt.
 • Oğlak ağılı.
 • Ekmek sepeti.
 • Kamıştan örülmüş sergi.
 • Köylerde süt süzmeye yarayan, bir iki metre uzunlukta, yaprakları dikenli ve üst tarafında haşhaş başı gibi yuvarlak bir başı olan ot türü.
 • Çift sürerken pulluk veya saban deymeden kalan yer.
 • Talimsiz, idmansız.

 

« Back to Glossary Index