04 Nis

Can

Can: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık.
 • Yaşama, hayat.
 • Güç, dirilik.
 • Kişi, birey.
 • İnsanın kendi varlığı, özü.
 • Gönül.
 • Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi.
 • Çok içten, sevimli, sevilen, şirin.
 • Ruh.
 • Güç, dirilik.
 • Sevimli, sevgili.
 • Muhip, tarikat âşığı.

 

« Back to Glossary Index