19 Mar

Bolluk

Bolluk: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bol olma durumu.
  • Parasal bakımdan rahatlık.
  • Her şeyin bol olduğu yer.
  • Gerekli bütün malların sıkıntıya düşülmeksizin elde edilebileceği iktisadi durum.
  • Evrende kimyasal öğelerin dağılımı; evrenin ya da güneş gibi belirli bir yıldızın ortalama kimyasal bileşimi.
  • Gözlem veya örnekleme alanında bulunan bir türe ait bireylerin sayısal durumu, abundans.
  • Her bir hücrede bulunan belli bir mRNA molekülü ortalama sayısı. Abundans.

 

« Back to Glossary Index