02 Nis

Bilinç

Bilinç: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.
 • Bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü.
 • Dimağ.
 • Temel bilgi, temel görüş.
 • Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.
 • Duyum, heyecan, düşünme ya da başka bir ruh etkinliğiyle nitelenen durum
 • Ben’in kendi etkinlik ve duygulanmalarını sezebilmesi.
 • Geniş anlamda zihin.
 • Bir topluluktaki ruhsal etkinliğin ya da ruhsal durumların tümü.
 • (Yun. syn-eidesis = birlikte bilme) : 1. İnsanın kendisi, yaşantıları ve dünya üzerindeki bilgisi; aynı zamanda da düşünme ve kendini tanıma yeteneği, a. Benle ilgili bütün yaşantıların tümü olarak bilinç; her türlü içten yaşamalar; kendi üzerinde bilinç, b. Bir şey üzerinde bilinç; nesnel bilinç; düşünme, algılama, duyma, isteme, bekleme gibi bir ereği olan, bir şeye yönelen, (intentional) edimleri olanaklı kılan (şey).
 • Stanislavski oyunculuk dizgesinde insanın kendi tarafından denetlenebilir yanı.
 • İnsanın çalışma süreci içinde, eş deyişle toplumsal ilişkiler süreci içinde nesnel çevresini ve kişisel varoluşunu anlamasını sağlayan düşünsel süreçlerin toplamı.

 

« Back to Glossary Index