28 Mar

Bilgi

Bilgi: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
 • Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf.
 • İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf..
 • Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
 • Bilim: Doğa bilgisi.
 • Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 • İnsan aklının kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad.
 • İnsan zihninin çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün.
 • Genel olarak ve ilksezi biçiminde zihnin kavradığı temel düşünceler.
 • Bir yargılamada bulunabilmek için bilinmesi gereken öğelerin her birine verilen ad.
 • Bir şeyi bilme hali.
 • Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular.
 • (İnformation) Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.
 • Öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile edinilen gerçekler.
 • (Davranış ruhbilimi) Bir uyaran durumunun ipucu ya da açar görevini yapan yönü.
 • (Bilgi kuramı) Tümü ya da bir parçası sınıflandırmaya elverişli olan nesneler topluluğunun, niceliği ile ilgili yönü.

 

« Back to Glossary Index