27 Mar

Bağlılık

Bağlılık: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bağlı olma durumu, merbutiyet.
  • Birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme, sadakat.
  • Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi.
  • Bireylerin kendilerini bir topluluk, toplumsal kesim ya da kümenin üyesi saymaları.

 

« Back to Glossary Index