12 Mar

Anlayış

Anlayış: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
  • Anlama işi, telakki.
  • Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
  • Hoş görme, hâlden anlama.
  • Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.
  • Kavrama, anlama edimi.
  • Kavrama ve anlama yetisi.

 

« Back to Glossary Index