08 Nis

Anı

Anı: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra.
  • Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra.
  • (Genel olarak) Yaşantı ve bilinç içeriklerinden belleğin sakladığı izler.
  • (İnsanbilimde) İnsana, zamansal-tarihsel varlığının vazgeçilmez koşulu ve varoluş boyutu olarak geçmişi kazandıran şey.
  • Bir kimsenin görüp geçirdiği olayları, durumları ve yaşantıyı saptayan yazı. Toplumun yaşantılarını, tarih olaylarını yansıtması bakımından çok önemlidir. Biçemci bir kalemden çıkınca, yazın türlerinin en çekicilerinden olur. Eskiden bu tür yapıtlara “hatıra defteri” denirdi.

 

« Back to Glossary Index