14 Mar

Âlem

Âlem: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • Gök, Evren
 • Dünya, cihan
 • Canlılar âlemi, regnum.
 • Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup sınıflandırmanın ilk basamağını meydana getirir. Böylece hayvanlar âlemi ve bitkiler âlemi olmak üzere iki büyük âlem vardır.
 • Aynı konu ile ilgili kimseler.
 • Aynı konu ile ilgili kimselerin uğraşlarının bütünü.
 • Belli bir grupraki canlıların bütünü: Hayvanlar âlemi.
 • Durum ve şartlar.
 • Herkes, başkaları.
 • Ortam, çevre.
 • Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey.
 • Farklı davranış içinde bulunan kimse.
 • Eğlence.

 

« Back to Glossary Index