27 Mar

Akraba

Akraba: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler.
  • Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.
  • Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular.

 

« Back to Glossary Index