02 Nis

Akıllı

Akıllı: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil.
  • Karşısındakini küçümseme amacıyla söylenen bir söz.
  • Uyanık geçinen.
  • Bilgili, zeki, kimse.

 

« Back to Glossary Index