“Şölen”

panayır
beraberlik
âdet
başmisafir
hısım akraba
İtminan
duyarlı
agora
vatandaş

 

“Bir adama iki memuriyet buyurmamalısın; ancak her birine bir memuriyet. Etraf hükümdarları “onların memleketinde adam yoktur ve kalmamıştır ki, bir kişiye iki meşguliyet buyuruyorlar!” derler ve bizim kifayetsizliğimize hamlederler. “Bir adam ve bir iş”. Ve dahi memlekette büyük ve küçük meşguliyetler olur ve herkese kifayeti, fazileti ve liyakati ölçüsünde bir makam buyurmalıdır. Eğer bir kimsenin meşguliyeti olur da, başka bir meşguliyet talep ederse, icabet etmesinler, izin vermesinler.”

Nizâmülmülk
 

« Mavera

Tevazu »