“Sır”

inkişaf
sabır taşı
şefaat
salih
asil
kâinat
handan
bilim
logos
kerem sahibi
varoluş

 

“Hârâbât ehlini hor görme zâhid
Hazineye mâlik viraneler var.”

İbrahim Hakkı
 

« Nasihat

Günâşık »