“Sempati”

gaye
faydalı
zihniyet
hemfikir
kâmil
öngörü
jest
meyus
İtimat

 

“Kanılara saygılı olmak, onları gerçek diye benimsemekten tümüyle farklı bir şeydir.”

Leo Strauss
 

« Tüvana

Yaşama sevinci »