“Seher yeli”

cana yakın
vicdanlı
eş dost
tatlı dilli
katre
kanaatkâr
tebdilimekân
ferahnüma

 

“Seher vakti kalkıp ağlayıp, feryad eyle;
Feryadından yer ve gökler neva eylesin
Hakk’a sığınıp gözyaşını çağlayan eyle;
Ondan sonra Hakk derdine deva eylesin.”

Hoca Ahmet Yesevi
 

« Mihrican

Hesap günü »