“Sabır”

alnı açık
cefakâr
sözünün eri
muteber
salah
talim
âşık
canı pek
meziyet
kanaat
teskin

 

Zor zamanlar, Yaradan’ın insana armağanıdır. Bu zamanda hakikat ve sahtelik birbirinden ayrılır. Dayanabilirse, zor zamanda olgunlaşır insan.

e.b.
 

« Şeftali bahçesi

Yağmur »