“Özgürlük”

deniz mavisi
sivil toplum
delege
ulu
düzey
cihanşümul
cumhuriyet
yurt özlemi
mimari
ufuk

 

“İnsan özgür doğar; oysa her yerde zincire vurulmuştur. Falan kimse kendini başkalarının efendisi sanır ama böyle sanması onlardan daha da köle olmasına engel değildir.”

Jean-Jacques Rousseau
 

« Ana yüreği

Kapı komşu »