“Okuma saati”

İnşirah
kelâm
malumat sahibi
arı
hüsnükabul
öğretmen
düşünür
alâkadar
seçkin
öğrenci
kitapsever

 

“Âlimin bir kelâmı lâl ü mercan incidir
Cahilin her kelâmı günde bin can incitir.”

Laedri
 

« Bereket

El emeği »