“Mihenk taşı”

hassasiyet
maruf
vefa
hazandide
etik
namus
hâtıra
ana baba
dirayet
kitap

 

“En yüksek yetkeyi ellerinde tutanlar, en çok neye değer verirlerse, o şey kaçınılmaz bir biçimde geri kalanların da amacı haline gelir.”

Aristoteles
 

« Yaşama sevinci

Kırkikindi »