“Kura”

uzlaşı
yumuşak yüzlü
rehber
beytülmal
sağlam
halkoyu
sulh
yurttaşlık
vekâlet
çoğulculuk

 

Bir ülkede hak, hukuk, adalet, liyakat, esenlik isterseniz, işlerinizde mümkün olduğunca “kura” gibi sade ve demokratik bir yola başvurun.

e.b.
 

« Yeryüzü

Hayır dua »