“Kukla tiyatrosu”

tasvir
pürdikkat
helalühoş
lirik
nedamet
harikulade
Izdırap
ferah
maestro
gölge oyunu

 

“İnsan alışıp benimsediklerinin güdümündedir. Kendisinde doğuştan var olan şeyin ve mayasının güdümünde değildir. Birtakım durumlarla yüzgöz olur, onlara alışırsa ve onlar kendisi için bir huy, bir yeti ve bir görenek durumuna gelirse, o şeyler doğuşta, yaratılışta var olan şeyler gibi oluverirler.”

İbni Haldun
 

« Can yoldaşı

Gökkuşağı »