“Kapı komşu”

mahalle
mana
semavi
iç barış
maşer
imtizaç
çevik
medet
hemşehri

 

“Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikâyet etmeyiniz.”

Konfüçyüs
 

« Özgürlük

Liyakat »