“İnsan”

anlayış
hatırşinas
mucize
sevgi
denk
âlem
asuman
İlim
özleyiş
ehlivukuf
gizem

“Nazar kıldıkça insâna gönül hayrâna dolanur,
Acebdir kimi Hakk ister, kimi butlana dolanur.”

Niyazi-i Mısri
 

«Kelime dağarcığı

Tomurcuk »