“İletişim”

lisanıhâl
mutabakat
seciyeli
el birliği
danışma
feryat
müzakere
dilek
duygusal
beden dili
meşveret

 

“Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür,
Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür,
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür…”

Mahatma Gandi
 

« Güven

Öteki dünya »