“Hikmet”

bilge
adabımuaşeret
yalın
irfan
meram
ihata
us
iyi hâl
optimum
makul

 

“Hikmet (bilgelik) yönetimin şartı olmaktan çıktığı gün erdemli devlet yöneticisiz kalır.”

Farabi
 

« Günâşık

Saklambaç »