“Hatır bilir”

İnsaflı
konuksever
mesut
seciye
cevher
çelebi
İyi niyetli
alçak gönüllü
vukuflu
hafıza

 

“Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız.”

Konfüçyüs
 

« Öğüt Samimiyet »