“Hakikat”

olgunlaşmak
hazar
gergef
asır
umumi efkâr
dost
istikbâl
vahiy
bilgin
sarahat
vuzuh

 

Dilimiz “yaratılanı severim yaratandan ötürü” diyor; kalbimiz hakikate ve insanlığa karşı buz kesiyor, taş gibi kaskatı.

e.b.
 

« Arkadaş

Yâren »