04 Nis

Güzel Kelimeler Sözlüğü

Güzel Kelimeler Sözlüğü’nde güzel kelimeler aranır, güzel kelimeler bulunur. Örnek: Şu kelimeleri aradığınızda, bakın neler çıkıyor? Can, Saygı, Sevgi, Kültür, Ahlak, Çocuk, Anlayış, İnsan, Hak, Hatır, Bahçe, Dost, Güzel, Eğitim, Doğru veya aklınıza ne düşerse…

All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
There are 19 names in this directory beginning with the letter Z.
Zahit
 • Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse).

Zaman
 • Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit.
 • Bu sürenin belirli bir parçası, vakit.
 • Belirlenmiş olan an.
 • Çağ, mevsim.
 • Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
 • Dönem, devir.
 • Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
 • Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı.
 • Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.
 • Fiillerde zaman: Eylemlerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kavramı: Geldi, gelmiş, geliyor, gelir, gelecek, geldiydi, geliyormuş, hastaydı vb.

Zanaat
 • İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat.
 • El ustalığı isteyen işler.
 • El emeği gerektiren ve büyük ölçüde öğrenimle birlikte beceri ve deneyime dayanarak gerçekleştirilen küçük ölçekli üretim.

Zanaatkâr
 • Zanaatçı.

Zarafet
 • Zariflik.

Zekâ
 • İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset.
 • Olayları bağımsız olarak düşünebilme, yeni durumlara başarıyla uyabilme, eylem ve tutumları belli bir düşünce ya da erek çevresinde toplayabilme yeteneği.
 • Algılama, belleme, çağrışım yapma, imgeleme, yargıda bulunma, usavurma, soyutlama, genelleme gibi ruhsal işlevlerin tümüne verilen ad.

Zevkiselim
 • En yüksek zevk.

Zihayat
 • Canlı, neşeli, hayat dolu.

Zihin açıklığı
 • Doğru düşünme gücü, zihin berraklığı.

Zihin berraklığı
 • Zihin açıklığı.

Zihniyet
 • Anlayış.

Zikir
 • Anma, söyleme, sözünü etme.
 • Bir tarikata bağlı olanların Tanrı'nın adını art arda söylemesi.
 • Anma, anılma.
 • Bildirme.
 • Kur'an-ı Kerim.

Ziyaret
 • Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme.
 • Bir yeri görmeye gitme.
 • Yatır, türbe.

Züht
 • Takva.

Zülâl
 • Saf, tatlı, hafif, güzel, soğuk su.

Züleyha
 • Su perisi.

Zülfikâr
 • Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye armağan ettiği, ucu ikiye ayrılmış kılıç.
 • İki parçalı.

Zülfüyâr
 • Zülüf.
 • Sevgilinin zülfü, saçı.

Zümrüdüanka
 • Anka.