04 Nis

Güzel Kelimeler Sözlüğü

Güzel Kelimeler Sözlüğü’nde güzel kelimeler aranır, güzel kelimeler bulunur. Örnek: Şu kelimeleri aradığınızda, bakın neler çıkıyor? Can, Saygı, Sevgi, Kültür, Ahlak, Çocuk, Anlayış, İnsan, Hak, Hatır, Bahçe, Dost, Güzel, Eğitim, Doğru veya aklınıza ne düşerse…

All | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
There are 20 names in this directory beginning with the letter R.
Rahîm
 • Allah’ın isimlerinden.
 • Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli.

Rahman
 • Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan.
 • Allah’ın isimlerinden.

Rahmani
 • Rahman’a özgü, Rahman’dan (Allah’tan) gelen veya Allah’ın emir veya yasaklarına uygun, kutsal.

Rahmet
 • Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme.
 • Yağmur.
 • Acıma, esirgeme, koruma.

Rayiha
 • Koku, güzel koku.
 • Aroma.

Razı
 • Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden.
 • Boyun eğen, rıza gösteren.

Refah
 • Bolluk, rahatlık.
 • Gönenç.

Refakat
 • Arkadaşlık etme, birlikte bulunma.
 • Eşlik etme.

Reha
 • Kurtuluş, kurtulma.
 • Bolluk, genişlik, varlık.

Rehber
 • Kılavuz.
 • Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse veya şey, delil.
 • Yol gösterici.

Rengârenk
 • Çeşitli renkleri olan, renk renk.

Riayet
 • Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme.
 • Uyma, boyun eğme.

Riayetkâr
 • Uyan, saygı gösteren, riayet eden.

Rikkat
 • İncelik, naziklik.
 • Sevecenlik, acıma duygusu.

Rikkatli
 • Nazik, kibar, ince.

Rint
 • Gönül eri.
 • Sarhoş, ayyaş kimse.

Rıza
 • Razı olma, isteme, istek.
 • Hoşnutluk, memnuniyet.

Rızık
 • Yiyecek, içecek şey, azık.
 • Tanrı'nın bütün yarattıklarına verdiği nimet.

Ruh
 • Dinlerin ve dini felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu.
 • En önemli nokta, öz.
 • Esans.
 • Duygu.
 • Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.
 • (Yun. Psykhe = soluk alma, soluma, üfleme) 1. Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin yaşama gücü, yaşama soluğu. 2. Doğal-canlı yaşam ilkesi; Aristoteles'te bedeni canlandıran ilke, bedenin -> entelekhia'sı. 3. Töz olarak: a. Ölümsüz ruh. (Beden yalnızca onun tutsak yeri sayılır.) b. Usun, düşüncenin, tinin yeri. c. Yalın, özdeksel olmayan tinsel töz. 4. Öznel ilke olarak: a. Usa karşı gönül ve isteme ilkesi, b. Bireysel kişilik çekirdeği. 5. Bilinç olaylarının toplamı; ben'in birliği. 6. Dolaysız, bilinçaltından gelen yaşam itkilerinin, yaşama durumlarının taşıyıcısı. (Özellikle modern yaşama felsefesinde tin ve bilince karşı duran bir şey olarak ortaya çıkar (Klages). 7. (Bilimsel anlamda) organizmaya sıkı sıkıya bağlı yaşantıların -özellikle duygu ve itkilerin- toplamı (tinin karşıtı olarak).
 

Ruhani
 • Ruhla ilgili.
 • Din ve mezhep işlerini ele alan, bunlarla ilgili bulunan.
 • Dinle ilgili, dinî bir havası olan, manevi, cismani karşıtı.
 • Gözle görülmeyen.
 • Din adamı.